HCEindhoven01.jpg HCEindhoven03.jpg HCEindhoven02.jpg
 
Van het bestuur

Word jij de penningmeester of secretaris van HC Eindhoven?

Nieuws afbeelding 6-4-2021

Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Er komen eind juni twee posities vrij in het bestuur van de club. We zijn daarom op zoek naar kandidaten voor de functies van penningmeester en secretaris. Een mooie kans om jouw steentje bij te dragen voor HC Eindhoven, samen met ons, een groep leden en ouders met hart voor de club. Naast dat je meebeslist over het reilen en zijlen van de vereniging, is het een ontzettend leuke manier om de club nog beter te leren kennen. Je hoeft geen hockey-ervaring te hebben om een van deze functies uit te voeren.


Het bestuur van HC Eindhoven
Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven enthousiaste vrijwilligers met ieder hun eigen portefeuille. In 2020 zijn Ingrid Arends als penningmeester en Sabine teBraakeals secretaris voor 1 jaar toegetreden tot het bestuur. Bij de eerstvolgende ALV in juni is dat jaar voorbij en treden zij af. Het bestuur vergadert een keer per maand waarbij er besluiten worden genomen over zaken binnen de club en acties worden uitgezet die geregeld moeten worden. Daarnaast zijn de bestuursleden ook betrokken bij de werkgroepen, commissies en activiteiten.

Wat houden de functies in?

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van de club. Het boeken en betalen van de inkoopfacturen en het boeken van de bank- en kasmutaties worden jou verzorgd of je kiest ervoor dit samen met een andere vrijwilliger te doen waarbij jij als penningmeester een sturende rol hebt. Daarnaast verzorg je samen met de ledenadministratie de inning van de contributie. Je maakt de jaarlijkse begroting en houdt toezicht op de bijbehorende budgetten. Het is belangrijk dat je nauwkeuring bent en beschikt over cijfermatig inzicht. Denk bij de tijdsinvestering aan gemiddeld 4 uur per week en voor de bestuursvergadering ongeveer 3 uur per maand.

Nog even op een rijtje. Voor deze functie is het van belang dat je:
- Een balans en exploitatierekening kunt lezen en samenstellen
- Een begroting kunt maken
- De salarisadministratie kunt aansturen. We hebben de salarisadministratie uitbesteed, maar als penningmeester zorg je ervoor dat zij over de juiste gegevens beschikken.
- Contracten kunt opstellen
- De weg weet als het gaat om financiële regelingen zoals subsidies
- In teamverband kunt werken


Secretaris

Als secretaris beantwoord je de e-mails die binnenkomen en houd je de binnenkomende post bij. Met behulp van de andere bestuursleden coördineer je de interne communicatie van de vereniging. Je bereidt de maandelijkse bestuursvergaderingen voor door de agendapunten en bijbehorende stukken te verzamelen. Na de vergadering maak je een verslag en werk je de actiepunten bij. Ook de ledenvergadering, die twee keer per jaar is, bereid je voor en naderhand maak je een verslag. Het is belangrijk dat je nauwkeurig bent. Daarnaast helpt het als je makkelijk communiceert. Denk bij de tijdsinvestering aan ongeveer 3 uur per week en voor de bestuursvergadering ongeveer 3 uur per maand.

Nog even op een rijtje. Voor deze functie is het van belang dat je:
- Communicatief vaardig bent
- een agenda kunt opstellen voor vergaderingen
- Heldere verslagen van vergaderingen kunt maken
- Communicatie naar derden oppakt, zoals de KNHB
- Informatie van derden beschikbaar stellen aan de bestuursleden en andere betrokkenen

Reageren
Is een van deze functies jou op het lijf geschreven? Of ken je iemand binnen HC Eindhoven die een goede kandidaat zou zijn? Stuur dan een mail naar Merel van Nistelrode,
bestuur@hceindhoven.nl. Het zou fijn zijn als je reageert voor 30 april a.s.
 
We kijken uit naar de reacties! 

Met sportieve groet, 
Bestuur HC Eindhoven 
Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Gezocht : Secretaris

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367

KvK 40238407
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven