banner_07.jpg
 
Van het bestuur

Uitnodiging: ONLINE ALV 30 november 2020

Nieuws afbeelding 16-11-2020
Beste leden, ouders/verzorgers als vertegenwoordiging van onze nog niet stemgerechtigde jeugdleden, ereleden en leden van verdienste,   
   
De Algemene Ledenvergadering van HC Eindhoven start op 30 november a.s. als vanouds om 20:00 uur, maar ziet er anders uit dan normaal. We hebben er met het bestuur namelijk voor gekozen de vergadering online te laten plaatsvinden.   
   
We vragen iedereen, die bij de vergadering aanwezig wil zijn, zich uiterlijk 27 november online (na inloggen) aan te melden via:  
MijnHCE => Menu knop "Club" en vervolgens "Evenementen"   
Mobiele clubapp => Menu knop "Meer"en vervolgens "Evenementen"   
   
Let op: je ontvangt de link waarmee je de vergadering kunt bijwonen op het e-mailadres of adressen, dat/die bij ons in LISA bekend is/zijn. Er is slechts één aanmelding per lidnummer mogelijk.   
   
We sturen iedereen, die zich heeft aangemeld, uiterlijk een dag voor de ALV de link toe.   
   
De agenda is als volgt:  
1.Opening en mededelingen   
a.Mededelingen   
b.Actiepunten vorige Algemene Ledenvergaderingen   
2.Verslag algemene ledenvergadering 6 juli 2020   
a.Vaststellen verslag ALV 6 juli 2020   
3. FinanciĆ«n   
a.Bespreken jaarrekening seizoen 2019-2020   
b.Verlenen decharge/goedkeuren jaarrekening 2019-2020   
4. Coronagerelateerde zaken   
5.Tweede waterveld   
6.Activeren werkgroepen   
7.Rondvraag    
  
Wil je op de hoogte worden gesteld van nieuwe en lopende ontwikkelingen binnen HC Eindhoven en/of wil je invloed daarop uitoefenen? 
  
Dan zien we je graag op deze aanstaande online Algemene Leden Vergadering! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van HC Eindhoven 
  
PS : De notulen van de vorige ALV kun je vinden, na inloggen, via de website van HC Eindhoven achter "MijnHCE" (Documenten - Algemene Ledenvergadering) 
 
Voor eventuele correspondentie: secretaris@hceindhoven.nl 
Bijlage

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven