G-Hocke (site banner) 2500x1000.jpg 2017-2018 MB1 Super-B.jpg Banner_01.jpg Andy Wijzenbeek (banner).jpg Banner_02.jpg 01 Calex (ondertekening contract hoofdsponsor HC Eindhoven) banner v2.jpg banner_07.jpg
 
Van het bestuur

Uitnodiging ALV 25 november 2019

Nieuws afbeelding 4-11-2019
Aankomende Maandag 25 november om 20:00u zal er weer een ALGEMENE LEDEN VERGADERING worden gehouden in ons clubhuis.
 
Alle leden (inclusief leden van verdienste en ereleden) zijn welkom, alsmede de ouders/verzorgers als vertegenwoordiging van onze nog niet stemgerechtigde jeugdleden. 
 
Bij deze nodigen wij je van harte uit!! 
 
De definitieve agenda is als volgt:  
 
1.Opening en mededelingen 
a.Actiepunten vorige ALV 
b.Ter informatie: zaalcontributie 
2.Vaststellen verslag ALV 24 juni 2019  
3.Update status Tweede waterveld  
4.Jaarrekening 2018-2019 
a.Ter informatie: verslag kascontrole 
b.Vaststellen jaarrekening 2018-2019 
c.Benoemen leden kascommissie 2019-2020 
d.Verlenen decharge bestuur over het gevoerde beleid 
5.Rooster van aan- en aftreden 
6.Rondvraag 
 
Wil je op de hoogte worden gesteld van nieuwe en lopende ontwikkelingen binnen HC Eindhoven en/of wil je invloed daarop uitoefenen? 
  
Dan zien we je graag op deze aanstaande Algemene Leden Vergadering! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van HC Eindhoven 
  
PS : De notulen van de vorige vergadering kun je vinden via de website van HC Eindhoven (MijnHCE - Documenten - Algemene Ledenvergadering)
 
Voor eventuele correspondentie: secretaris@hceindhoven.nl

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven