banner_07.jpg Andy Wijzenbeek (banner).jpg G-Hocke (site banner) 2500x1000.jpg 01 Calex (ondertekening contract hoofdsponsor HC Eindhoven) banner v2.jpg 2017-2018 MB1 Super-B.jpg Banner_02.jpg Banner_01.jpg
 

ALV

maandag 25 november 2019   |   20:00 - 23:00   |   Clubhuis

Agenda algemene ledenvergadering 25 november 2019

 

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: clubhuis HC Eindhoven

 

 

1.Opening en mededelingen

a.Actiepunten vorige Algemene Ledenvergaderingen

b.Ter informatie: zaalcontributie

 

2.Verslag algemene ledenvergadering 24 juni 2019

a.Vaststellen verslag ALV 24 juni 2019

 

3.Update status Tweede waterveld

 

4.Jaarrekening 2018-2019

a.Ter informatie: verslag kascontrole

b.Vaststellen jaarrekening 2018-2019

c.Benoemen leden kascommissie 2019-2020

d.Verlenen decharge bestuur over het gevoerde beleid

5.Rooster van aan- en aftreden

 

6.Rondvraag

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven