G-Hocke (site banner) 2500x1000.jpg 2017-2018 MB1 Super-B.jpg Andy Wijzenbeek (banner).jpg banner_07.jpg 01 Calex (ondertekening contract hoofdsponsor HC Eindhoven) banner v2.jpg Banner_02.jpg Banner_01.jpg
 

ALV

maandag 24 juni 2019   |   20:00 - 23:00   |   Clubhuis
Aankomende Maandag 24 juni om 20:00u zal er weer een ALGEMENE LEDEN VERGADERING worden gehouden in ons clubhuis. 
 
Alle leden (inclusief leden van verdienste en ereleden) zijn welkom, alsmede de ouders/verzorgers als vertegenwoordiging van onze nog niet stemgerechtigde jeugdleden. 
 
Bij deze nodigen wij je van harte uit!!
 
 
De definitieve agenda is als volgt: 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag algemene ledenvergadering 26 november 20181

a. Vaststellen verslag ALV 26 november 2018

3. Missie visie en strategische doelstellingen2

a. Vaststellen missie en visie

b. kennisnemen van de vervolgacties

4. Tweede waterveld/ballonhal

a. Verslag onderzoek tweede waterveld / ballonhal

b. Kennisnemen van de vervolgacties

5. Begroting 2019-2020

a. Vaststellen begroting 2019-2020

6. Rooster van aan- en aftreden

a. Benoemen van bestuursleden Robert van Bergen, Renske Hoefs en Bas de Pijper voor de tweede bestuursperiode

7. Rondvraag

1 Het verslag van 26 november 2018 is te vinden in ‘mijn HCE’ onder documenten 

2 De missie en visie zijn vanaf donderdag 20 juni te vinden in ‘mijn HCE’ onder documenten 

 
Wil je op de hoogte worden gesteld van nieuwe en lopende ontwikkelingen binnen HC Eindhoven en/of wil je invloed daarop uitoefenen? 
 
Dan zien we je graag op deze aanstaande Algemene Leden Vergadering!
 
 
Met sportieve groet,
 
Namens het bestuur, 
 
Saskia ter Braake, Secretaris HC Eindhoven 
 
 
 
PS : De notulen van de vorige vergadering kun je vinden via de website van HC Eindhoven (MijnHCE - Documenten - Algemene Ledenvergadering)

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven