2017-2018 MB1 Super-B.jpg Banner_01.jpg Banner_03.jpg banner_07.jpg HC_Eindhoven_Trimhockey_banner.jpg 2017-2018 (Herfstkampioen) MC5 (BANNER).jpg banner_08.jpg Andy Wijzenbeek (banner).jpg Banner_02.jpg uitreiking erepenning HC Eindhoven (baner).jpg G-Hocke (site banner) 2500x1000.jpg
 

Lidmaatschap - Contributie

Contributie vanaf seizoen 2018-2019
(besloten ALV 25 juni 2018)
 
 Senioren 18-20 jaar (peildatum 30 september) € 250,00
 Senioren 21-23 jaar (peildatum 30 september) € 300,00
 Senioren vanaf 24 jaar (peildatum 30 september) € 322,00
 Niet-spelend lid € 101,00
 Sr. Trimhockeylid & Dames Donderdag Avond
€ 172,50
 Junioren A/B/C/D (11-tal) excl. Zaal € 275,00
 Tophockeytoeslag Junioren (A1/B1/C1) €  50,00
 Mini's E/F € 205,00
 Jr. Trainingslid / Talentencampus (niet HCE-lid) € 157,00
 G-Hockey € 157,00
 Zaalhockeylid junioren/senioren € 52,50
 Senioren zaalcontributie per team  € 600,00
 DUO-lidmaatschap € 200,00
 
Inschrijfgeld € 35,00  (m.u.v. talentencampus)  
 
Senioren lidmaatschap: Het 1e jaar ontvang je 50% korting (indien langer dan 5 jaar geen lid geweest). 
 
Betaling van de contributie dient te geschieden vóór 1 september  en 1 februari van het betreffende seizoen. 
 
Contributie betalen dient te geschieden via een machtiging tot automatische incasso. 
 
Het contributiebedrag wordt dan in 2 termijnen afgeschreven; de eerste termijn vóór 1 september en de tweede termijn vóór 1 februari van het betreffende seizoen. Wanneer er geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven, wordt er € 12,50 administratiekosten per lid in rekening gebracht.
  
Contributie voor zaalhockey wordt apart in rekening gebracht.
 
 
Het vierde en elk volgend gezinslid krijgt 50% korting op het (laagste) contributiebedrag.  
 
Indien een lid na de 1e aanmaning nog steeds in gebreke blijft met zijn/haar contributiebetaling, dan zal de daarop volgende aanmaning worden verhoogd met € 40,00 incassokosten.
 
Het niet betalen van de contributie kan tevens betekenen dat het lid tot het moment dat aan de contributieverplichting is voldaan niet meer mag deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
 
 
Bankrekeningnummer: NL23RABO0170041417 t.n.v. HC Eindhoven
 

Partners van HC Eindhoven

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven