banner_07.jpg
 

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2021 (ALV)

maandag 21 juni 2021   |   20:00 - 23:00   |   Clubhuis
Alle leden (inclusief leden van verdienste en ereleden) zijn welkom, alsmede de ouders/verzorgers als vertegenwoordiging van onze nog niet stemgerechtigde jeugdleden. 
 
De ALV van HC Eindhoven vindt plaats op 21 juni a.s. om 20:00u in het clubhuis.   
  
Gezien de dan geldende maatregelen, kunnen we deze vergadering fysiek laten plaatsvinden. Iets wat we heel prettig vinden. Wel vragen we iedereen die aanwezig wil zijn om zich van tevoren aan te melden. Iedereen die zich aanmeldt verklaart niet naar de ledenverklaring te komen als hij of zij bij corona horende klachten heeft.

Wil je erbij zijn, meld je dan (na inloggen) aan via MijnHCE, of de mobiele clubapp. Dit werkt als volgt:
MijnHCE => Menu knop "Club" en vervolgens "Evenementen"
Mobiele clubapp => Menu knop "Meer" en vervolgens "Evenementen"

Er is slechts één aanmelding per lidnummer mogelijk. 
  
Agenda algemene ledenvergadering 21 juni 2021  
    
1. Opening en mededelingen  
Ter informatie:  
-  Update tevredenheidsonderzoek  
-  Actiepunten vorige algemene ledenvergaderingen  
  
2. Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2020
  
a. Vaststellen verslag ALV 30 november 2020  
  
3. FinanciĆ«n
  
a. Prognose 2020-2021 en effect corona op de cijfers  
b. Vaststellen begroting 2021-2022  
c. Benoemen leden kascommissie 2020-2021  
  
4. Hockey
  
a. Erkenning en investering in alle hockeyonderdelen  
b. Ledenwerving en -behoud  
  
5. Horeca & Accommodatie  

a. Verduurzaming
b. Groot onderhoud
c. Klusjesdag 
d. Tweede waterveld
e. Horeca
  
6. Sponsoring 
    
7. Communicatie  
  
8. Rooster van aan- en aftreden  
Ingrid Arends en Sabine te Braake hebben aangegeven te stoppen als bestuurslid per 21 juni 2021. Er wordt op het moment van schrijven nog gezocht naar kandidaten voor deze functies. Heb je interesse, mail dan naar bestuur@hceindhoven.nl  
 
9. Rondvraag
  
  
Wil je op de hoogte worden gesteld van nieuwe en lopende ontwikkelingen binnen HC Eindhoven en/of wil je invloed daarop uitoefenen? 
  
Dan zien we je graag op deze aanstaande Algemene Leden Vergadering! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van HC Eindhoven 
  
PS : De notulen van de vorige vergadering kun je vinden via de website van HC Eindhoven (MijnHCE - Documenten - ALV notulen/actielijst)  
  
N.B. In verband de geldende coronamaatregelen vanuit overheid is het niet mogelijk om meer dan 50 mensen in het clubhuis te ontvangen. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.  
  
Voor eventuele correspondentie: bestuur@hceindhoven.nl 

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Contact

Bezoekadres: Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367
Postadres:
Postbus 1285
5602 BG Eindhoven